Table 6-3: Water Transportation Establishments and Employment: 2002

Table 6-3: Water Transportation Establishments and Employment: 2002

Excel | CSV

State Establishments (number) Number of employees Annual payroll ($ thousands)
Alabama 21 W W
Alaska 50 656 35,002
Arizona 3 W W
Arkansas 4 W W
California 136 6,445 313,961
Colorado 5 W W
Connecticut 30 554 38,019
Delaware 15 W W
District of Columbia 3 W W
Florida 216 13,116 580,181
Georgia 31 495 19,646
Hawaii 20 461 21,477
Idaho 2 W W
Illinois 59 1,762 81,161
Indiana 8 W W
Iowa 4 W W
Kansas 2 W W
Kentucky 27 W W
Louisiana 283 9,869 422,709
Maine 24 W W
Maryland 50 555 31,714
Massachusetts 54 1,508 88,636
Michigan 39 W W
Minnesota 16 W W
Mississippi 23 759 32,089
Missouri 20 W W
Montana N N N
Nebraska 1 W W
Nevada 3 W W
New Hampshire 5 W W
New Jersey 83 2,389 139,674
New Mexico N N N
New York 146 4,375 242,062
North Carolina 33 272 55,572
North Dakota 1 W W
Ohio 36 1,070 59,256
Oklahoma 2 W W
Oregon 26 1,119 58,807
Pennsylvania 34 915 43,366
Rhode Island 12 W W
South Carolina 22 W W
South Dakota N N N
Tennessee 24 1,506 70,822
Texas 150 3,477 175,605
Utah 2 W W
Vermont 4 W W
Virginia 49 1,950 123,850
Washington 108 3,774 213,410
West Virginia 6 325 10,740
Wisconsin 9 91 3,280
Wyoming 1 W W
United States, total 1,902 64,268 3,164,702

KEY: N = data do not exist; W = data withheld to avoid disclosure.

SOURCE: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, 2002 County Business Patterns, Washington, DC: 2004, available at http://www.census.gov/epcd/cbp/view/cbpview.html as of Dec. 1, 2004.