Table 6-8: Transportation Expenditures by State Governments: 2001

Table 6-8: Transportation Expenditures by State Governments: 2001

(Millions of current dollars)

Excel | CSV

State Total Highway Transit Air Water
Alabama 1,036 976 Z 2 58
Alaska 766 646 Z 119 Z
Arizona 1,058 1,056 Z 2 Z
Arkansas 776 776 Z 0 Z
California 5,147 4,939 205 3 Z
Colorado 1,071 1,070 Z 1 Z
Connecticut 1,020 723 266 26 5
Delaware 401 333 68 Z Z
District of Columbia Z Z Z Z Z
Florida 4,398 4,340 49 Z 9
Georgia 1,849 1,717 1 4 128
Hawaii 439 233 Z 154 53
Idaho 386 384 Z 2 Z
Illinois 2,589 2,553 23 13 Z
Indiana 1,420 1,396 15 Z 9
Iowa 959 931 28 Z Z
Kansas 1,067 1,067 Z Z Z
Kentucky 1,598 1,586 Z 12 Z
Louisiana 949 827 Z 1 121
Maine 428 422 Z 2 3
Maryland 1,795 1,049 419 186 142
Massachusetts 2,890 2,416 Z 420 54
Michigan 1,512 1,490 14 8 0
Minnesota 963 960 Z 3 Z
Mississippi 676 669 Z Z 7
Missouri 1,301 1,301 Z 1 Z
Montana 412 411 Z 1 Z
Nebraska 480 477 Z 3 Z
Nevada 563 563 Z Z Z
New Hampshire 337 333 3 1 1
New Jersey 3,824 1,942 1,858 5 20
New Mexico 839 837 Z 2 Z
New York 7,586 3,377 4,098 104 7
North Carolina 2,493 2,451 Z 5 37
North Dakota 259 258 Z 1 Z
Ohio 2,158 2,154 Z 4 Z
Oklahoma 1,029 1,028 Z 1 0
Oregon 591 583 4 4 Z
Pennsylvania 3,200 3,187 Z 8 5
Rhode Island 467 249 147 65 5
South Carolina 1,277 1,152 Z 7 118
South Dakota 433 429 Z 4 Z
Tennessee 1,170 1,170 Z Z Z
Texas 4,794 4,794 Z Z Z
Utah 781 745 Z 35 Z
Vermont 209 202 4 3 Z
Virginia 2,632 2,386 26 53 168
Washington 1,144 1,127 16 1 Z
West Virginia 1,195 1,187 4 2 1
Wisconsin 1,262 1,208 Z 54 0
Wyoming 334 326 7 1 Z
Total 75,962 66,436 7,254 1,321 951

KEY: Z = zero or less than 1 unit of measure.

SOURCE: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, Government Transportation Financial Statistics 2003, Washington, DC: forthcoming.